Arabiska för korrekt

SaHiiH
ﺻَﺤِﻴﺢ
korrekt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för korrekt uttalas SaHiiH och skrivs ﺻَﺤِﻴﺢ.

Förutom grundformen finns korrekt i:

SaHiiHa
ﺻَﺤِﻴﺤَﺔ
korrekt – femininum singular
SaHiiHaat
ﺻَﺤِﻴﺤَﺎﺕ
korrekt – femininum plural
SiHaaH
ﺻِﺤَﺎﺡ
korrekt – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet korrekt

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet korrekt består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och Ha som skrivs ﺡ och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med korrekt

Alla bokstäver i korrekt

ﺻَﺤِﻴﺢ
ﺻـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﺤـ
ـﻴـ
ـﺢ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
Sad
S
Ha
H
ya
y
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för korrekt består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﺤِﻴﺢ och uttalas SaHiiH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver