Arabiska för vilseledande

khaadi3
ﺧَﺎﺩِﻉ
vilseledande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vilseledande uttalas khaadi3 och skrivs ﺧَﺎﺩِﻉ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vilseledande består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vilseledande

Alla bokstäver i vilseledande

ﺧَﺎﺩِﻉ
ﺧـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺎ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ـﺪ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
kha
kh
alef
dal
d
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för vilseledande består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﺩِﻉ och uttalas khaadi3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver