Arabiska för frostig

Saqii3iyy
ﺻَﻘِﻴﻌِﻲّ
frostig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för frostig uttalas Saqii3iyy och skrivs ﺻَﻘِﻴﻌِﻲّ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frostig består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, qaf som skrivs och uttalas q och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frostig

Alla bokstäver i frostig

ﺻَﻘِﻴﻌِﻲّ
ﺻـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻌـ
ـﻲ
 
ﺻـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻌـ
ـﻲ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
Sad
S
qaf
q
ya
y
ayn
3
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för frostig består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺻَﻘِﻴﻌِﻲّ och uttalas Saqii3iyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frostig

fa3iil blir Saqii3iyy

Vi har sett att det arabiska ordet för frostig skrivs ﺻَﻘِﻴﻌِﻲّ och uttalas Saqii3iyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är S, q och 3, blir ordet Saqii3iyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frostig