Arabiska för ubåt

ghawaaSa
ﻏَﻮَﺍﺻَﺔ
ubåt – femininum singular

Det arabiska ordet för ubåt uttalas ghawaaSa och skrivs ﻏَﻮَﺍﺻَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ubåt består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, waw som skrivs och uttalas w och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ubåt

Alla bokstäver i ubåt

ﻏَﻮَﺍﺻَﺔ
ﻏـ
ـﻮ
ﺻـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻮ
ﺻـ
ـﺔ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﻮ
ـﺎ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺔ
 
ghayn
gh
waw
w
alef
Sad
S
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för ubåt består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻏَﻮَﺍﺻَﺔ och uttalas ghawaaSa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver