Arabiska för döpa

3ammada
ﻋَﻤَّﺪَ
döpa – dåtid han
yu3ammidu
ﻳُﻌَﻤِّﺪُ
döpa – nutid han

Det arabiska verbet för att döpa skrivs ﻋَﻤَّﺪَ och uttalas 3ammada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻤِّﺪُ och uttalas yu3ammidu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet döpa består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, mim som skrivs och uttalas m och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med döpa

Alla bokstäver i döpa

ﻋَﻤَّﺪَ
ﻋـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻤـ
ـﺪ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺪ
 
ayn
3
mim
m
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för döpa består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻤَّﺪَ och uttalas 3ammada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för döpa

fa33ala blir 3ammada

Vi har sett att det arabiska ordet för döpa skrivs ﻋَﻤَّﺪَ och uttalas 3ammada. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, m och d, blir ordet 3ammada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som döpa

Böjningsformer av döpa

dåtid
nutid
han
3ammada
ﻋَﻤَّﺪَ
han - dåtid
yu3ammidu
ﻳُﻌَﻤِّﺪُ
han - nutid
hon
3ammadat
ﻋَﻤَّﺪَﺕ
hon - dåtid
tu3ammidu
ﺗُﻌَﻤِّﺪُ
hon - nutid
jag
3ammadtu
ﻋَﻤَّﺪﺕُ
jag - dåtid
'u3ammidu
ﺃُﻋَﻤِّﺪُ
jag - nutid