Arabiska för avund

Hasad
ﺣَﺴَﺪ
avund – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avund uttalas Hasad och skrivs ﺣَﺴَﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet avund

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avund består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avund

Alla bokstäver i avund

ﺣَﺴَﺪ
ﺣـ
ـﺴـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺴـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺪ
 
Ha
H
sin
s
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för avund består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺴَﺪ och uttalas Hasad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avund

fa3al blir Hasad

Vi har sett att det arabiska ordet för avund skrivs ﺣَﺴَﺪ och uttalas Hasad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är H, s och d, blir ordet Hasad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avund