Arabiska för domän

majaal
ﻣَﺠَﺎﻝ
domän – maskulinum singular

Det arabiska ordet för domän uttalas majaal och skrivs ﻣَﺠَﺎﻝ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet domän

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet domän består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs ﺝ och uttalas j, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med domän

Alla bokstäver i domän

ﻣَﺠَﺎﻝ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
mim
m
jim
j
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för domän består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ordet skrivs därför ﻣَﺠَﺎﻝ och uttalas majaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver