Arabiska för uppmärksam

multafit
ﻣُﻠﺘَﻔِﺖ
uppmärksam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uppmärksam uttalas multafit och skrivs ﻣُﻠﺘَﻔِﺖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uppmärksam består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, fa som skrivs och uttalas f och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uppmärksam

Alla bokstäver i uppmärksam

ﻣُﻠﺘَﻔِﺖ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺖ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﺘـ
ـﻔـ
ـﺖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
mim
m
lam
l
ta
t
fa
f
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för uppmärksam består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻠﺘَﻔِﺖ och uttalas multafit.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uppmärksam

mufta3il blir multafit

Vi har sett att det arabiska ordet för uppmärksam skrivs ﻣُﻠﺘَﻔِﺖ och uttalas multafit. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är l, f och t, blir ordet multafit.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uppmärksam