Arabiska för avleda

lafata
ﻟَﻔَﺖَ
avleda – dåtid han
yalfitu
ﻳَﻠﻔِﺖُ
avleda – nutid han

Det arabiska verbet för att avleda skrivs ﻟَﻔَﺖَ och uttalas lafata i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻠﻔِﺖُ och uttalas yalfitu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet avleda

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avleda består av de arabiska bokstäverna lam som skrivs och uttalas l, fa som skrivs och uttalas f och ta som skrivs och uttalas t. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avleda

Alla bokstäver i avleda

ﻟَﻔَﺖَ
ﻟـ
ـﻔـ
ـﺖ
 
ﻟـ
ـﻔـ
ـﺖ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
 
lam
l
fa
f
ta
t
 
 
Det arabiska ordet för avleda består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺖ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻟَﻔَﺖَ och uttalas lafata.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avleda

fa3ala blir lafata

Vi har sett att det arabiska ordet för avleda skrivs ﻟَﻔَﺖَ och uttalas lafata. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är l, f och t, blir ordet lafata.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avleda

Böjningsformer av avleda

dåtid
nutid
han
lafata
ﻟَﻔَﺖَ
han - dåtid
yalfitu
ﻳَﻠﻔِﺖُ
han - nutid
hon
lafatat
ﻟَﻔَﺘَﺖ
hon - dåtid
talfitu
ﺗَﻠﻔِﺖُ
hon - nutid
jag
lafattu
ﻟَﻔَﺖُّ
jag - dåtid
'alfitu
ﺃَﻟﻔِﺖُ
jag - nutid