Arabiska för paradis

janna
ﺟَﻨَّﺔ
paradis – femininum singular

Det arabiska ordet för paradis uttalas janna och skrivs ﺟَﻨَّﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns paradis i:

jannaat
ﺟَﻨَّﺎﺕ
paradis – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet paradis

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet paradis består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, nun som skrivs och uttalas n och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med paradis

Alla bokstäver i paradis

ﺟَﻨَّﺔ
ﺟـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﻨـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺔ
 
jim
j
nun
n
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för paradis består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟَﻨَّﺔ och uttalas janna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver