Arabiska för semesterort

maSiif
ﻣَﺼِﻴﻒ
semesterort – maskulinum singular

Det arabiska ordet för semesterort uttalas maSiif och skrivs ﻣَﺼِﻴﻒ.

Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet semesterort består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, ya som skrivs och uttalas y och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med semesterort

Alla bokstäver i semesterort

ﻣَﺼِﻴﻒ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
Sad
S
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för semesterort består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f. Ordet skrivs därför ﻣَﺼِﻴﻒ och uttalas maSiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver