Arabiska för solid

khaaliS
ﺧَﺎﻟِﺺ
solid – maskulinum singular

Det arabiska ordet för solid uttalas khaaliS och skrivs ﺧَﺎﻟِﺺ.

Förutom grundformen finns solid i:

khaaliSa
ﺧَﺎﻟِﺼَﺔ
solid – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet solid

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet solid består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med solid

Alla bokstäver i solid

ﺧَﺎﻟِﺺ
ﺧـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺺ
 
ﺧـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺺ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
kha
kh
alef
lam
l
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för solid består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﻟِﺺ och uttalas khaaliS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver