Arabiska för rak

mustaqiim
ﻣُﺴﺘَﻘِﻴﻢ
rak – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rak uttalas mustaqiim och skrivs ﻣُﺴﺘَﻘِﻴﻢ.

Ordklass: adjektiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rak består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rak

Alla bokstäver i rak

ﻣُﺴﺘَﻘِﻴﻢ
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﺴـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
sin
s
ta
t
qaf
q
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för rak består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m. Ordet skrivs därför ﻣُﺴﺘَﻘِﻴﻢ och uttalas mustaqiim.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver