Arabiska för blända

bahara
ﺑَﻬَﺮَ
blända – dåtid han
yabharu
ﻳَﺒﻬَﺮُ
blända – nutid han

Det arabiska verbet för att blända skrivs ﺑَﻬَﺮَ och uttalas bahara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺒﻬَﺮُ och uttalas yabharu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet blända

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blända består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blända

Alla bokstäver i blända

ﺑَﻬَﺮَ
ﺑـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
beh
b
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för blända består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺑَﻬَﺮَ och uttalas bahara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blända

fa3ala blir bahara

Vi har sett att det arabiska ordet för blända skrivs ﺑَﻬَﺮَ och uttalas bahara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är b, h och r, blir ordet bahara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blända

Böjningsformer av blända

dåtid
nutid
han
bahara
ﺑَﻬَﺮَ
han - dåtid
yabharu
ﻳَﺒﻬَﺮُ
han - nutid
hon
baharat
ﺑَﻬَﺮَﺕ
hon - dåtid
tabharu
ﺗَﺒﻬَﺮُ
hon - nutid
jag
bahartu
ﺑَﻬَﺮﺕُ
jag - dåtid
'abharu
ﺃَﺑﻬَﺮُ
jag - nutid