Arabiska för orsaka

'aHdatha
ﺃَﺣﺪَﺙَ
orsaka – dåtid han
yuHdithu
ﻳُﺤﺪِﺙُ
orsaka – nutid han

Det arabiska verbet för att orsaka skrivs ﺃَﺣﺪَﺙَ och uttalas 'aHdatha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺤﺪِﺙُ och uttalas yuHdithu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet orsaka består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med orsaka

Alla bokstäver i orsaka

ﺃَﺣﺪَﺙَ
ﺣـ
ـﺪ
 
ﺣـ
ـﺪ
 
ـﺄ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
alif hamza
'
Ha
H
dal
d
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för orsaka består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺣﺪَﺙَ och uttalas 'aHdatha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för orsaka

'af3ala blir 'aHdatha

Vi har sett att det arabiska ordet för orsaka skrivs ﺃَﺣﺪَﺙَ och uttalas 'aHdatha. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är H, d och th, blir ordet 'aHdatha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som orsaka

Böjningsformer av orsaka

dåtid
nutid
han
'aHdatha
ﺃَﺣﺪَﺙَ
han - dåtid
yuHdithu
ﻳُﺤﺪِﺙُ
han - nutid
hon
'aHdathat
ﺃَﺣﺪَﺛَﺖ
hon - dåtid
tuHdithu
ﺗُﺤﺪِﺙُ
hon - nutid
jag
'aHdathtu
ﺃَﺣﺪَﺛﺖُ
jag - dåtid
'uHdithu
ﺃُﺣﺪِﺙُ
jag - nutid