Arabiska för avge, sända ut

'akhraja
ﺃَﺧﺮَﺝَ
avge, sända ut – dåtid han
yukhriju
ﻳُﺨﺮِﺝُ
avge, sända ut – nutid han

Det arabiska verbet för att avge, sända ut skrivs ﺃَﺧﺮَﺝَ och uttalas 'akhraja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨﺮِﺝُ och uttalas yukhriju. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avge, sända ut består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avge, sända ut

Alla bokstäver i avge, sända ut

ﺃَﺧﺮَﺝَ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
alif hamza
'
kha
kh
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för avge, sända ut består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺧﺮَﺝَ och uttalas 'akhraja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av avge, sända ut

dåtid
nutid
han
'akhraja
ﺃَﺧﺮَﺝَ
han - dåtid
yukhriju
ﻳُﺨﺮِﺝُ
han - nutid
hon
'akhrajat
ﺃَﺧﺮَﺟَﺖ
hon - dåtid
tukhriju
ﺗُﺨﺮِﺝُ
hon - nutid
jag
'akhrajtu
ﺃَﺧﺮَﺟﺖُ
jag - dåtid
'ukhriju
ﺃُﺧﺮِﺝُ
jag - nutid