Arabiska för mån-

qamariyy
ﻗَﻤَﺮِﻱّ
mån- – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mån- uttalas qamariyy och skrivs ﻗَﻤَﺮِﻱّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns mån- i:

qamariyya
ﻗَﻤَﺮِﻳَّﺔ
mån- – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet mån-

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mån- består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, mim som skrivs ﻡ och uttalas m och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mån-

Alla bokstäver i mån-

ﻗَﻤَﺮِﻱّ
ﻗـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
qaf
q
mim
m
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för mån- består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻗَﻤَﺮِﻱّ och uttalas qamariyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för mån-

fa3al blir qamariyy

Vi har sett att det arabiska ordet för mån- skrivs ﻗَﻤَﺮِﻱّ och uttalas qamariyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är q, m och r, blir ordet qamariyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som mån-