Arabiska för begära

Taalaba
ﻃَﺎﻟَﺐَ
begära – dåtid han
yuTaalibu
ﻳُﻄَﺎﻟِﺐُ
begära – nutid han

Det arabiska verbet för att begära skrivs ﻃَﺎﻟَﺐَ och uttalas Taalaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻄَﺎﻟِﺐُ och uttalas yuTaalibu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet begära

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet begära består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med begära

Alla bokstäver i begära

ﻃَﺎﻟَﺐَ
ﻃـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﺐ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Ta
T
alef
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för begära består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻃَﺎﻟَﺐَ och uttalas Taalaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för begära

faa3ala blir Taalaba

Vi har sett att det arabiska ordet för begära skrivs ﻃَﺎﻟَﺐَ och uttalas Taalaba. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är T, l och b, blir ordet Taalaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som begära

Böjningsformer av begära

dåtid
nutid
han
Taalaba
ﻃَﺎﻟَﺐَ
han - dåtid
yuTaalibu
ﻳُﻄَﺎﻟِﺐُ
han - nutid
hon
Taalabat
ﻃَﺎﻟَﺒَﺖ
hon - dåtid
tuTaalibu
ﺗُﻄَﺎﻟِﺐُ
hon - nutid
jag
Taalabtu
ﻃَﺎﻟَﺒﺖُ
jag - dåtid
'uTaalibu
ﺃُﻃَﺎﻟِﺐُ
jag - nutid