Arabiska för exemplarisk, idealisk

mithaaliyy
ﻣِﺜَﺎﻟِﻲّ
exemplarisk, idealisk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för exemplarisk, idealisk uttalas mithaaliyy och skrivs ﻣِﺜَﺎﻟِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns exemplarisk, idealisk i:

mithaaliyya
ﻣِﺜَﺎﻟِﻴَّﺔ
exemplarisk, idealisk – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet exemplarisk, idealisk består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, tha som skrivs och uttalas th och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med exemplarisk, idealisk

Alla bokstäver i exemplarisk, idealisk

ﻣِﺜَﺎﻟِﻲّ
ﻣـ
ـﺜـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﺜـ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
tha
th
alef
lam
l
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för exemplarisk, idealisk består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻣِﺜَﺎﻟِﻲّ och uttalas mithaaliyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver