Arabiska för rasist

3unSuriyy
ﻋُﻨﺼُﺮِﻱّ
rasist – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rasist uttalas 3unSuriyy och skrivs ﻋُﻨﺼُﺮِﻱّ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: fler än tre rötter

Alla bokstäver i rasist

ﻋُﻨﺼُﺮِﻱّ
ﻋـ
ـﻨـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻨـ
ـﺼـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ayn
3
nun
n
Sad
S
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för rasist består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻋُﻨﺼُﺮِﻱّ och uttalas 3unSuriyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver