Arabiska för eller

'aw
ﺃَﻭ
eller –

Det arabiska ordet för eller uttalas 'aw och skrivs ﺃَﻭ.

Om ljudfilerna
Ordklass: konjunktion.

Så används ordet eller

Alla bokstäver i eller

ﺃَﻭ
 
 
ـﺄ
ـﻮ
 
alif hamza
'
waw
w
 
 
Det arabiska ordet för eller består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Ordet skrivs därför ﺃَﻭ och uttalas 'aw.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver