Arabiska för sjuk

mariiD
ﻣَﺮِﻳﺾ
sjuk – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sjuk uttalas mariiD och skrivs ﻣَﺮِﻳﺾ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sjuk i:

mariiDa
ﻣَﺮِﻳﻀَﺔ
sjuk – femininum singular
mariiDaat
ﻣَﺮِﻳﻀَﺎﺕ
sjuk – femininum plural
Kategori: medicin
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sjuk

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sjuk består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sjuk

Alla bokstäver i sjuk

ﻣَﺮِﻳﺾ
ﻣـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺾ
 
ﻣـ
ـﺮ
ﻳـ
ـﺾ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
mim
m
ra
r
ya
y
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för sjuk består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﺾ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺮِﻳﺾ och uttalas mariiD.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sjuk

fa3iil blir mariiD

Vi har sett att det arabiska ordet för sjuk skrivs ﻣَﺮِﻳﺾ och uttalas mariiD. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är m, r och D, blir ordet mariiD.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sjuk