Arabiska för låta höra, meddela

'asma3a
ﺃَﺳﻤَﻊَ
låta höra, meddela – dåtid han
yusmi3u
ﻳُﺴﻤِﻊُ
låta höra, meddela – nutid han

Det arabiska verbet för att låta höra, meddela skrivs ﺃَﺳﻤَﻊَ och uttalas 'asma3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴﻤِﻊُ och uttalas yusmi3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet låta höra, meddela består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, mim som skrivs och uttalas m och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med låta höra, meddela

Alla bokstäver i låta höra, meddela

ﺃَﺳﻤَﻊَ
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ﺳـ
ـﻤـ
ـﻊ
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alif hamza
'
sin
s
mim
m
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för låta höra, meddela består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺳﻤَﻊَ och uttalas 'asma3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för låta höra, meddela

'af3ala blir 'asma3a

Vi har sett att det arabiska ordet för låta höra, meddela skrivs ﺃَﺳﻤَﻊَ och uttalas 'asma3a. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är s, m och 3, blir ordet 'asma3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som låta höra, meddela

Böjningsformer av låta höra, meddela

dåtid
nutid
han
'asma3a
ﺃَﺳﻤَﻊَ
han - dåtid
yusmi3u
ﻳُﺴﻤِﻊُ
han - nutid
hon
'asma3at
ﺃَﺳﻤَﻌَﺖ
hon - dåtid
tusmi3u
ﺗُﺴﻤِﻊُ
hon - nutid
jag
'asma3tu
ﺃَﺳﻤَﻌﺖُ
jag - dåtid
'usmi3u
ﺃُﺳﻤِﻊُ
jag - nutid