Arabiska för förbjuden

mamnuu3
ﻣَﻤﻨُﻮﻉ
förbjuden – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förbjuden uttalas mamnuu3 och skrivs ﻣَﻤﻨُﻮﻉ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns förbjuden i:

mamnuu3uuna
ﻣَﻤﻨُﻮﻋُﻮﻥَ
förbjuden – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet förbjuden

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förbjuden består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, nun som skrivs och uttalas n och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förbjuden

Alla bokstäver i förbjuden

ﻣَﻤﻨُﻮﻉ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻨـ
ـﻮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
mim
m
nun
n
waw
w
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för förbjuden består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻤﻨُﻮﻉ och uttalas mamnuu3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förbjuden

maf3uul blir mamnuu3

Vi har sett att det arabiska ordet för förbjuden skrivs ﻣَﻤﻨُﻮﻉ och uttalas mamnuu3. Ordet följer mönstret passivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3uul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3uul och ordets rotbokstäver är m, n och 3, blir ordet mamnuu3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förbjuden