Arabiska för slagfält, strid

ma3raka
ﻣَﻌﺮَﻛَﺔ
slagfält, strid – femininum singular

Det arabiska ordet för slagfält, strid uttalas ma3raka och skrivs ﻣَﻌﺮَﻛَﺔ.

Förutom grundformen finns slagfält, strid i:

ma3aarik
ﻣَﻌَﺎﺭِﻙ
slagfält, strid – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: plats- och tidsnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet slagfält, strid består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med slagfält, strid

Alla bokstäver i slagfält, strid

ﻣَﻌﺮَﻛَﺔ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺮ
ﻛـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺔ
 
mim
m
ayn
3
ra
r
kaf
k
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för slagfält, strid består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣَﻌﺮَﻛَﺔ och uttalas ma3raka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för slagfält, strid

maf3ala blir ma3raka

Vi har sett att det arabiska ordet för slagfält, strid skrivs ﻣَﻌﺮَﻛَﺔ och uttalas ma3raka. Ordet följer mönstret plats- och tidsnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3ala och ordets rotbokstäver är 3, r och k, blir ordet ma3raka.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som slagfält, strid