Arabiska för prins

'amiir
ﺃَﻣِﻴﺮ
prins – maskulinum singular

Det arabiska ordet för prins uttalas 'amiir och skrivs ﺃَﻣِﻴﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns prins i:

'umaraa'
ﺃُﻣَﺮَﺍﺀ
prins – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet prins består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med prins

Alla bokstäver i prins

ﺃَﻣِﻴﺮ
ﻣـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
alif hamza
'
mim
m
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för prins består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﻣِﻴﺮ och uttalas 'amiir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för prins

fa3iil blir 'amiir

Vi har sett att det arabiska ordet för prins skrivs ﺃَﻣِﻴﺮ och uttalas 'amiir. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är ', m och r, blir ordet 'amiir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som prins