Arabiska för sluka, svälja

ibtala3a
ﺍِﺑﺘَﻠَﻊَ
sluka, svälja – dåtid han
yabtali3u
ﻳَﺒﺘَﻠِﻊُ
sluka, svälja – nutid han

Det arabiska verbet för att sluka, svälja skrivs ﺍِﺑﺘَﻠَﻊَ och uttalas ibtala3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺒﺘَﻠِﻊُ och uttalas yabtali3u. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sluka, svälja består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, lam som skrivs och uttalas l och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sluka, svälja

Alla bokstäver i sluka, svälja

ﺍِﺑﺘَﻠَﻊَ
ﺑـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ﺑـ
ـﺘـ
ـﻠـ
ـﻊ
 
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
beh
b
ta
t
lam
l
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för sluka, svälja består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺑﺘَﻠَﻊَ och uttalas ibtala3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sluka, svälja

ifta3ala blir ibtala3a

Vi har sett att det arabiska ordet för sluka, svälja skrivs ﺍِﺑﺘَﻠَﻊَ och uttalas ibtala3a. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är b, l och 3, blir ordet ibtala3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sluka, svälja

Böjningsformer av sluka, svälja

dåtid
nutid
han
ibtala3a
ﺍِﺑﺘَﻠَﻊَ
han - dåtid
yabtali3u
ﻳَﺒﺘَﻠِﻊُ
han - nutid
hon
ibtala3at
ﺍِﺑﺘَﻠَﻌَﺖ
hon - dåtid
tabtali3u
ﺗَﺒﺘَﻠِﻊُ
hon - nutid
jag
ibtala3tu
ﺍِﺑﺘَﻠَﻌﺖُ
jag - dåtid
'abtali3u
ﺃَﺑﺘَﻠِﻊُ
jag - nutid