Arabiska för brinnande

muHtariq
ﻣُﺤﺘَﺮِﻕ
brinnande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för brinnande uttalas muHtariq och skrivs ﻣُﺤﺘَﺮِﻕ.

Förutom grundformen finns brinnande i:

muHtariqa
ﻣُﺤﺘَﺮِﻗَﺔ
brinnande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet brinnande består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med brinnande

Alla bokstäver i brinnande

ﻣُﺤﺘَﺮِﻕ
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺤـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
Ha
H
ta
t
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för brinnande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺤﺘَﺮِﻕ och uttalas muHtariq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för brinnande

mufta3il blir muHtariq

Vi har sett att det arabiska ordet för brinnande skrivs ﻣُﺤﺘَﺮِﻕ och uttalas muHtariq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufta3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufta3il och ordets rotbokstäver är H, r och q, blir ordet muHtariq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som brinnande