Arabiska för dörrvakt

naaTuur
ﻧَﺎﻃُﻮﺭ
dörrvakt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dörrvakt uttalas naaTuur och skrivs ﻧَﺎﻃُﻮﺭ.

Kategori: yrken
Ordklass: substantiv.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dörrvakt består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dörrvakt

Alla bokstäver i dörrvakt

ﻧَﺎﻃُﻮﺭ
ﻧـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ـﺮ
 
nun
n
alef
Ta
T
waw
w
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för dörrvakt består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﻃُﻮﺭ och uttalas naaTuur.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver