Arabiska för vakta

naTara
ﻧَﻄَﺮَ
vakta – dåtid han
yanTuru
ﻳَﻨﻄُﺮُ
vakta – nutid han

Det arabiska verbet för att vakta skrivs ﻧَﻄَﺮَ och uttalas naTara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻄُﺮُ och uttalas yanTuru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vakta består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ta som skrivs och uttalas T och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vakta

Alla bokstäver i vakta

ﻧَﻄَﺮَ
ﻧـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻄـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺮ
 
nun
n
Ta
T
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för vakta består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻄَﺮَ och uttalas naTara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vakta

fa3ala blir naTara

Vi har sett att det arabiska ordet för vakta skrivs ﻧَﻄَﺮَ och uttalas naTara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, T och r, blir ordet naTara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vakta

Böjningsformer av vakta

dåtid
nutid
han
naTara
ﻧَﻄَﺮَ
han - dåtid
yanTuru
ﻳَﻨﻄُﺮُ
han - nutid
hon
naTarat
ﻧَﻄَﺮَﺕ
hon - dåtid
tanTuru
ﺗَﻨﻄُﺮُ
hon - nutid
jag
naTartu
ﻧَﻄَﺮﺕُ
jag - dåtid
'anTuru
ﺃَﻧﻄُﺮُ
jag - nutid