Arabiska för Bagdad

baghdaad
ﺑَﻐﺪَﺍﺩ
Bagdad –

Det arabiska ordet för Bagdad uttalas baghdaad och skrivs ﺑَﻐﺪَﺍﺩ.

Om ljudfilerna
Kategori: geografi
Ordklass: egennamn.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i Bagdad

ﺑَﻐﺪَﺍﺩ
ﺑـ
ـﻐـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﻐـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺪ
ـﺎ
ـﺪ
 
beh
b
ghayn
gh
dal
d
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för Bagdad består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ordet skrivs därför ﺑَﻐﺪَﺍﺩ och uttalas baghdaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver