Arabiska för isig

jaliidiyy
ﺟَﻠِﻴﺪِﻱّ
isig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för isig uttalas jaliidiyy och skrivs ﺟَﻠِﻴﺪِﻱّ.

Förutom grundformen finns isig i:

jaliidiyya
ﺟَﻠِﻴﺪِﻳَّﺔ
isig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet isig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet isig består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med isig

Alla bokstäver i isig

ﺟَﻠِﻴﺪِﻱّ
ﺟـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
jim
j
lam
l
ya
y
dal
d
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för isig består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺟَﻠِﻴﺪِﻱّ och uttalas jaliidiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för isig

fa3iil blir jaliidiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för isig skrivs ﺟَﻠِﻴﺪِﻱّ och uttalas jaliidiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är j, l och d, blir ordet jaliidiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som isig