Arabiska för is

jaliid
ﺟَﻠِﻴﺪ
is – maskulinum singular

Det arabiska ordet för is uttalas jaliid och skrivs ﺟَﻠِﻴﺪ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet is

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet is består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, lam som skrivs och uttalas l och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med is

Alla bokstäver i is

ﺟَﻠِﻴﺪ
ﺟـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
jim
j
lam
l
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för is består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﻠِﻴﺪ och uttalas jaliid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för is

fa3iil blir jaliid

Vi har sett att det arabiska ordet för is skrivs ﺟَﻠِﻴﺪ och uttalas jaliid. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är j, l och d, blir ordet jaliid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som is