Arabiska för kam

mishT
ﻣِﺸﻂ
kam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kam uttalas mishT och skrivs ﻣِﺸﻂ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kam i:

'amshaaT
ﺃَﻣﺸَﺎﻁ
kam – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kam består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, shin som skrivs och uttalas sh och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kam

Alla bokstäver i kam

ﻣِﺸﻂ
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﺸـ
ـﻂ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
mim
m
shin
sh
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för kam består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣِﺸﻂ och uttalas mishT.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver