Arabiska för låta flyta, sjösätta

3awwama
ﻋَﻮَّﻡَ
låta flyta, sjösätta – dåtid han
yu3awwimu
ﻳُﻌَﻮِّﻡُ
låta flyta, sjösätta – nutid han

Det arabiska verbet för att låta flyta, sjösätta skrivs ﻋَﻮَّﻡَ och uttalas 3awwama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻮِّﻡُ och uttalas yu3awwimu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet låta flyta, sjösätta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, waw som skrivs och uttalas w och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med låta flyta, sjösätta

Alla bokstäver i låta flyta, sjösätta

ﻋَﻮَّﻡَ
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﻮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
waw
w
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för låta flyta, sjösätta består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻮَّﻡَ och uttalas 3awwama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för låta flyta, sjösätta

fa33ala blir 3awwama

Vi har sett att det arabiska ordet för låta flyta, sjösätta skrivs ﻋَﻮَّﻡَ och uttalas 3awwama. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, w och m, blir ordet 3awwama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som låta flyta, sjösätta

Böjningsformer av låta flyta, sjösätta

dåtid
nutid
han
3awwama
ﻋَﻮَّﻡَ
han - dåtid
yu3awwimu
ﻳُﻌَﻮِّﻡُ
han - nutid
hon
3awwamat
ﻋَﻮَّﻣَﺖ
hon - dåtid
tu3awwimu
ﺗُﻌَﻮِّﻡُ
hon - nutid
jag
3awwamtu
ﻋَﻮَّﻣﺖُ
jag - dåtid
'u3awwimu
ﺃُﻋَﻮِّﻡُ
jag - nutid