Arabiska för sandig

ramliyy
ﺭَﻣﻠِﻲّ
sandig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sandig uttalas ramliyy och skrivs ﺭَﻣﻠِﻲّ.

Förutom grundformen finns sandig i:

ramliyya
ﺭَﻣﻠِﻴَّﺔ
sandig – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet sandig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sandig består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, mim som skrivs och uttalas m och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sandig

Alla bokstäver i sandig

ﺭَﻣﻠِﻲّ
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻠـ
ـﻲ
 
ـﺮ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ra
r
mim
m
lam
l
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för sandig består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺭَﻣﻠِﻲّ och uttalas ramliyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sandig

fa3l blir ramliyy

Vi har sett att det arabiska ordet för sandig skrivs ﺭَﻣﻠِﻲّ och uttalas ramliyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är r, m och l, blir ordet ramliyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sandig