Arabiska för skulptur, staty

timthaal
ﺗِﻤﺜَﺎﻝ
skulptur, staty – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skulptur, staty uttalas timthaal och skrivs ﺗِﻤﺜَﺎﻝ.

Om ljudfilerna
Kategori: konst
Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skulptur, staty består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, tha som skrivs och uttalas th och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skulptur, staty

Alla bokstäver i skulptur, staty

ﺗِﻤﺜَﺎﻝ
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺜـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﻤـ
ـﺜـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
mim
m
tha
th
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för skulptur, staty består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺜـ ) och uttalas th. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ordet skrivs därför ﺗِﻤﺜَﺎﻝ och uttalas timthaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver