Arabiska för säker

'akiid
ﺃَﻛِﻴﺪ
säker – maskulinum singular

Det arabiska ordet för säker uttalas 'akiid och skrivs ﺃَﻛِﻴﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns säker i:

'akiida
ﺃَﻛِﻴﺪَﺓ
säker – femininum singular
'akiidaat
ﺃَﻛِﻴﺪَﺍﺕ
säker – femininum plural
'akiiduuna
ﺃَﻛِﻴﺪُﻭﻥَ
säker – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet säker

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet säker består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', kaf som skrivs och uttalas k och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med säker

Alla bokstäver i säker

ﺃَﻛِﻴﺪ
ﻛـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﻛـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ـﺄ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
alif hamza
'
kaf
k
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för säker består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺃَﻛِﻴﺪ och uttalas 'akiid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för säker

fa3iil blir 'akiid

Vi har sett att det arabiska ordet för säker skrivs ﺃَﻛِﻴﺪ och uttalas 'akiid. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är ', k och d, blir ordet 'akiid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som säker