Arabiska för säker, övertygad

muta'akkid
ﻣُﺘَﺄَﻛِّﺪ
säker, övertygad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för säker, övertygad uttalas muta'akkid och skrivs ﻣُﺘَﺄَﻛِّﺪ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns säker, övertygad i:

muta'akkida
ﻣُﺘَﺄَﻛِّﺪَﺓ
säker, övertygad – femininum singular
muta'akkidaat
ﻣُﺘَﺄَﻛِّﺪَﺍﺕ
säker, övertygad – femininum plural
muta'akkiduuna
ﻣُﺘَﺄَﻛِّﺪُﻭﻥَ
säker, övertygad – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet säker, övertygad

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet säker, övertygad består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', kaf som skrivs och uttalas k och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med säker, övertygad

Alla bokstäver i säker, övertygad

ﻣُﺘَﺄَﻛِّﺪ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺄ
ﻛـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﺄ
ﻛـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺄ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺪ
 
mim
m
ta
t
alif hamza
'
kaf
k
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för säker, övertygad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﺄَﻛِّﺪ och uttalas muta'akkid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för säker, övertygad

mutafa33il blir muta'akkid

Vi har sett att det arabiska ordet för säker, övertygad skrivs ﻣُﺘَﺄَﻛِّﺪ och uttalas muta'akkid. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är ', k och d, blir ordet muta'akkid.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som säker, övertygad