Arabiska för säkerställa

ta'akkada
ﺗَﺄَﻛَّﺪَ
säkerställa – dåtid han
yata'akkadu
ﻳَﺘَﺄَﻛَّﺪُ
säkerställa – nutid han

Det arabiska verbet för att säkerställa skrivs ﺗَﺄَﻛَّﺪَ och uttalas ta'akkada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺄَﻛَّﺪُ och uttalas yata'akkadu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet säkerställa består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', kaf som skrivs och uttalas k och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med säkerställa

Alla bokstäver i säkerställa

ﺗَﺄَﻛَّﺪَ
ﺗـ
ـﺄ
ﻛـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺄ
ﻛـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺄ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺪ
 
ta
t
alif hamza
'
kaf
k
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för säkerställa består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ (här som ـﺄ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺄَﻛَّﺪَ och uttalas ta'akkada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för säkerställa

tafa33ala blir ta'akkada

Vi har sett att det arabiska ordet för säkerställa skrivs ﺗَﺄَﻛَّﺪَ och uttalas ta'akkada. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är ', k och d, blir ordet ta'akkada.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som säkerställa

Böjningsformer av säkerställa

dåtid
nutid
han
ta'akkada
ﺗَﺄَﻛَّﺪَ
han - dåtid
yata'akkadu
ﻳَﺘَﺄَﻛَّﺪُ
han - nutid
hon
ta'akkadat
ﺗَﺄَﻛَّﺪَﺕ
hon - dåtid
tata'akkadu
ﺗَﺘَﺄَﻛَّﺪُ
hon - nutid
jag
ta'akkadtu
ﺗَﺄَﻛَّﺪﺕُ
jag - dåtid
'ata'akkadu
ﺃَﺗَﺄَﻛَّﺪُ
jag - nutid