Arabiska för gäng

3iSaaba
ﻋِﺼَﺎﺑَﺔ
gäng – femininum singular

Det arabiska ordet för gäng uttalas 3iSaaba och skrivs ﻋِﺼَﺎﺑَﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet gäng

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet gäng består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Sad som skrivs och uttalas S och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med gäng

Alla bokstäver i gäng

ﻋِﺼَﺎﺑَﺔ
ﻋـ
ـﺼـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺼـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ayn
3
Sad
S
alef
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för gäng består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋِﺼَﺎﺑَﺔ och uttalas 3iSaaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för gäng

fi3aala blir 3iSaaba

Vi har sett att det arabiska ordet för gäng skrivs ﻋِﺼَﺎﺑَﺔ och uttalas 3iSaaba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aala och ordets rotbokstäver är 3, S och b, blir ordet 3iSaaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som gäng