Arabiska för äventyr

mughaamara
ﻣُﻐَﺎﻣَﺮَﺓ
äventyr – femininum singular

Det arabiska ordet för äventyr uttalas mughaamara och skrivs ﻣُﻐَﺎﻣَﺮَﺓ.

Förutom grundformen finns äventyr i:

mughaamaraat
ﻣُﻐَﺎﻣَﺮَﺍﺕ
äventyr – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet äventyr

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet äventyr består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, mim som skrivs och uttalas m och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med äventyr

Alla bokstäver i äventyr

ﻣُﻐَﺎﻣَﺮَﺓ
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻐـ
ـﺎ
ﻣـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
ـﺔ
 
mim
m
ghayn
gh
alef
mim
m
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för äventyr består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ـﻐـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﻐَﺎﻣَﺮَﺓ och uttalas mughaamara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver