Arabiska för skörd

HaSaad
ﺣَﺼَﺎﺩ
skörd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skörd uttalas HaSaad och skrivs ﺣَﺼَﺎﺩ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skörd består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Sad som skrivs och uttalas S och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skörd

Alla bokstäver i skörd

ﺣَﺼَﺎﺩ
ﺣـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺼـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ـﺪ
 
Ha
H
Sad
S
alef
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för skörd består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﺼَﺎﺩ och uttalas HaSaad.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skörd

fa3aal blir HaSaad

Vi har sett att det arabiska ordet för skörd skrivs ﺣَﺼَﺎﺩ och uttalas HaSaad. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är H, S och d, blir ordet HaSaad.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skörd