Arabiska för förtjänst, vinst

ribH
ﺭِﺑﺢ
förtjänst, vinst – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förtjänst, vinst uttalas ribH och skrivs ﺭِﺑﺢ.

Förutom grundformen finns förtjänst, vinst i:

'arbaaH
ﺃَﺭﺑَﺎﺡ
förtjänst, vinst – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet förtjänst, vinst

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förtjänst, vinst består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förtjänst, vinst

Alla bokstäver i förtjänst, vinst

ﺭِﺑﺢ
ﺑـ
ـﺢ
 
ﺑـ
ـﺢ
 
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
ra
r
beh
b
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för förtjänst, vinst består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭِﺑﺢ och uttalas ribH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förtjänst, vinst

fi3l blir ribH

Vi har sett att det arabiska ordet för förtjänst, vinst skrivs ﺭِﺑﺢ och uttalas ribH. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är r, b och H, blir ordet ribH.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förtjänst, vinst