Arabiska för få, vinna

rabiHa
ﺭَﺑِﺢَ
få, vinna – dåtid han
yarbaHu
ﻳَﺮﺑَﺢُ
få, vinna – nutid han

Det arabiska verbet för att få, vinna skrivs ﺭَﺑِﺢَ och uttalas rabiHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺑَﺢُ och uttalas yarbaHu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet få, vinna

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet få, vinna består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, beh som skrivs och uttalas b och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med få, vinna

Alla bokstäver i få, vinna

ﺭَﺑِﺢَ
ﺑـ
ـﺢ
 
ﺑـ
ـﺢ
 
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
ra
r
beh
b
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för få, vinna består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺭَﺑِﺢَ och uttalas rabiHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för få, vinna

fa3ila blir rabiHa

Vi har sett att det arabiska ordet för få, vinna skrivs ﺭَﺑِﺢَ och uttalas rabiHa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är r, b och H, blir ordet rabiHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som få, vinna

Böjningsformer av få, vinna

dåtid
nutid
han
rabiHa
ﺭَﺑِﺢَ
han - dåtid
yarbaHu
ﻳَﺮﺑَﺢُ
han - nutid
hon
rabiHat
ﺭَﺑِﺤَﺖ
hon - dåtid
tarbaHu
ﺗَﺮﺑَﺢُ
hon - nutid
jag
rabiHtu
ﺭَﺑِﺤﺖُ
jag - dåtid
'arbaHu
ﺃَﺭﺑَﺢُ
jag - nutid