Arabiska för karaktärsdrag

khalla
ﺧَﻠَّﺔ
karaktärsdrag – femininum singular

Det arabiska ordet för karaktärsdrag uttalas khalla och skrivs ﺧَﻠَّﺔ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet karaktärsdrag består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med karaktärsdrag

Alla bokstäver i karaktärsdrag

ﺧَﻠَّﺔ
ﺧـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﻠـ
ـﺔ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺔ
 
kha
kh
lam
l
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för karaktärsdrag består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺧَﻠَّﺔ och uttalas khalla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver