Arabiska för klippa

Sakhra
ﺻَﺨﺮَﺓ
klippa – femininum singular

Det arabiska ordet för klippa uttalas Sakhra och skrivs ﺻَﺨﺮَﺓ.

Förutom grundformen finns klippa i:

Sukhuur
ﺻُﺨُﻮﺭ
klippa – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klippa består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och ra som skrivs ﺭ och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med klippa

Alla bokstäver i klippa

ﺻَﺨﺮَﺓ
ﺻـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ـﺔ
 
Sad
S
kha
kh
ra
r
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för klippa består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺻَﺨﺮَﺓ och uttalas Sakhra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver