Arabiska för dvärg, kortväxt

qazm
ﻗَﺰﻡ
dvärg, kortväxt – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dvärg, kortväxt uttalas qazm och skrivs ﻗَﺰﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dvärg, kortväxt består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, zayn som skrivs och uttalas z och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i dvärg, kortväxt

ﻗَﺰﻡ
ﻗـ
ـﺰ
 
ﻗـ
ـﺰ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺰ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
qaf
q
zayn
z
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för dvärg, kortväxt består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻗَﺰﻡ och uttalas qazm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dvärg, kortväxt

fa3l blir qazm

Vi har sett att det arabiska ordet för dvärg, kortväxt skrivs ﻗَﺰﻡ och uttalas qazm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är q, z och m, blir ordet qazm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dvärg, kortväxt