Arabiska för frontlinje, panna

jabha
ﺟَﺒﻬَﺔ
frontlinje, panna – femininum singular

Det arabiska ordet för frontlinje, panna uttalas jabha och skrivs ﺟَﺒﻬَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns frontlinje, panna i:

jibaah
ﺟِﺒَﺎﻩ
frontlinje, panna – femininum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frontlinje, panna består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, beh som skrivs och uttalas b och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frontlinje, panna

Alla bokstäver i frontlinje, panna

ﺟَﺒﻬَﺔ
ﺟـ
ـﺒـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺒـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺔ
 
jim
j
beh
b
ha
h
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för frontlinje, panna består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺟَﺒﻬَﺔ och uttalas jabha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för frontlinje, panna

fa3la blir jabha

Vi har sett att det arabiska ordet för frontlinje, panna skrivs ﺟَﺒﻬَﺔ och uttalas jabha. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är j, b och h, blir ordet jabha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som frontlinje, panna