Arabiska för konfrontation, opposition

mujaabaha
ﻣُﺠَﺎﺑَﻬَﺔ
konfrontation, opposition – femininum singular

Det arabiska ordet för konfrontation, opposition uttalas mujaabaha och skrivs ﻣُﺠَﺎﺑَﻬَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet konfrontation, opposition består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, beh som skrivs och uttalas b och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med konfrontation, opposition

Alla bokstäver i konfrontation, opposition

ﻣُﺠَﺎﺑَﻬَﺔ
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﺠـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﻬـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺔ
 
mim
m
jim
j
alef
beh
b
ha
h
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för konfrontation, opposition består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣُﺠَﺎﺑَﻬَﺔ och uttalas mujaabaha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för konfrontation, opposition

mufaa3ala blir mujaabaha

Vi har sett att det arabiska ordet för konfrontation, opposition skrivs ﻣُﺠَﺎﺑَﻬَﺔ och uttalas mujaabaha. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3ala och ordets rotbokstäver är j, b och h, blir ordet mujaabaha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som konfrontation, opposition